Απόφαση 116 (10ης Συν. Ο.Ε. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 13 Μάρτιος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
10η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
116η απόφαση
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 19.406/6-2-2018 ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ