Απόφαση 147 (13ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 7 Απρίλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
147η απόφαση
: Έγκριση της αριθ. πρωτ. 13979/02-04-2020 απόφασης Δημάρχου, αναφορικά με την προμήθεια: «Παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Λαμιέων», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προϋπολογισμού μελέτης 7.774,40€ (με ΦΠΑ 13%).