Απόφαση 155 (13ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 7 Απρίλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
155η απόφαση
Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 19/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.