Απόφαση 167 (14ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 14 Απρίλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
14η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
167η απόφαση
«Παροχή τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Λαμιέων, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα από την αναθέτουσα αρχή, για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», προϋπολογισμού μελέτης 11.991,22€ (με ΦΠΑ 13%).