Απόφαση 176 (14ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 14 Απρίλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
14η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
176η απόφαση
Επανυποβολή εισήγησης για απ ευθείας ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή, λόγω της εκ παραδρομή μη δέσμευσης πίστωσης στον προϋπολογισμό, (διενέργεια εκτίμησης-τεχνικής περιγραφής-έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού-καθορισμός αμοιβής) κληροδοτήματος «Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ» Υ/3ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ» αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων