Απόφαση 177 (14ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 14 Απρίλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
14η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
177η απόφαση
Επανυποβολή εισήγησης για απ ευθείας ανάθεση σε νομικό σύμβουλο, λόγω της εκ παραδρομής μη δέσμευσης πίστωσης στον προϋπολογισμό (υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Εφετείο Λάρισας για αλλαγή σκοπού της ιδιόγραφης διαθήκης – καθορισμός αμοιβής) κληροδοτήματος «ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ» αστική περιουσία αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων