Απόφαση 190 (17ης Συν. Ο.Ε. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 2 Μάιος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
190η απόφαση
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΚΑ ΕΤΩΝ 2001 ΕΩΣ 2006