Απόφαση 191 (16ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 5 Μάιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
191η απόφαση
Έγκριση της αριθ. πρωτ. 16042/30-04-2020 απόφασης Δημάρχου, αναφορικά με την προμήθεια: «Παροχή γευμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Λαμιέων», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προϋπολογισμού μελέτης 2.373,00€ (με ΦΠΑ 13%).