Απόφαση 195 (16ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 5 Μάιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
195η απόφαση
Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολ. 295.100,00 € με Φ.Π.Α.