Απόφαση 214 (29ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 25 Ιούλιος, 2019 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
29η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
214η απόφαση
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.