Απόφαση 22 (1ης Συν. Δ.Σ. 2014)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 22 Ιανουάριος, 2014 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
22η απόφαση
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΤΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΝΙΤΣΑ, ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΛΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΑΟΣΔΥ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ