Απόφαση 255 (19ης Συν. Δ.Σ. 2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Οκτώβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
255η απόφαση
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος