Απόφαση 265 (32ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
32η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
265η απόφαση
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου : «Ηλεκτροφωτισμός πόλης Λαμίας».