Απόφαση 285 (26ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 7 Ιούλιος, 2020 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
26η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
285η απόφαση
Έγκριση πρακτικού για τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 29656/19-7-2019 σύμβασης για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΤΜΗΜΑ Β. ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ-ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ & ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ Γ. ΧΑΡΤΙΚΑ», (ευρω: 40.080,21 με ΦΠΑ 24%)