Απόφαση 285 (37ης Συν. Ο.Ε. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος, 2012 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
37η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
285η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΥΤΑ