Απόφαση 287 (28ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 21 Ιούλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
28η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
287η απόφαση
Έγκριση 4ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού ( Έλεγχος δικαιολογητικών – Κατακύρωση Αποτελέσματος) για την υπηρεσία: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», προϋπολογισμού 88.984,63(με ΦΠΑ 24%).