Απόφαση 307 (23ης Συν. Ο.Ε. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 28 Ιούνιος, 2016 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
23η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
307η απόφαση
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 87/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ)