Απόφαση 333 (31ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 11 Αύγουστος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
31η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
333η απόφαση
'Eγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού – Έλεγχος δικαιολογητικών – Κατακύρωση αποτελέσματος για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»