Απόφαση 350 (40ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 26 Νοέμβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
40η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
350η απόφαση
Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αποπεράτωση 3ου Ορόφου Δημαρχείου» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 €