Απόφαση 353 (30ης Συν.Ο.Ε.2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 31 Ιούλιος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
30η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
353η απόφαση
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. (24%)