Απόφαση 354 (28ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Αύγουστος, 2015 - 11:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
28η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
354η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΩΝ 2013-2014 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ- ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ