Απόφαση 365 (35ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 8 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
35η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
365η απόφαση
Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90280 του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολ. 500.000,00€ με ΦΠΑ.