Απόφαση 366 (16ης Συν. Δ.Σ. 2013)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος, 2013 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
366η απόφαση
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 67232/19-09-2013 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ & Κ.Χ.Δ.Ε.ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ