Απόφαση 404 (39ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 6 Οκτώβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
39η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
404η απόφαση
: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την απομάκρυνση επικίνδυνης βραχώδους έξαρσης.