Απόφαση 435 (42ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 20 Οκτώβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
42η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
435η απόφαση
Υποβολή πρότασης στο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» -Υ.Π.ΕΝ. στην Πρόσκληση «Χρηματοδότηση διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών έτους 2019-2020»