Απόφαση 469 (34ης Συν. Ο.Ε. 2015)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος, 2015 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
34η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
469η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ