Απόφαση 474 (29ης Συν. Δ.Σ. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Νοέμβριος, 2018 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
29η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
474η απόφαση
ΠΕΡΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ HOPE genesis ΑΣΤ.Μ.Κ.Ε.