Απόφαση 483 (44ης Συν.Ο.Ε.2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Νοέμβριος, 2018 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
44η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
483η απόφαση
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ 24/2018 ΚΑΙ 404/ΤΜ 47/2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 159/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ