Απόφαση 50 (5ης Συν. Ο.Ε. 2014)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Φεβρουάριος, 2014 - 12:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
50η απόφαση
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΣΤΑΣΗS ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪϊΚΩΝ