Απόφαση 544 (18ης Συν. Δ.Σ. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 20 Οκτώβριος, 2016 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
18η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
544η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄