Απόφαση 555 (49ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 8 Δεκέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
49η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
555η απόφαση
Έγκριση της υπ αριθ. 36694/21-9-2020 απόφασης του Δημάρχου περί : Απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, της παροχής υπηρεσιών: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ «ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ»