Απόφαση 631 (52ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 28 Δεκέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
52η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
631η απόφαση
Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο :ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ», στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 781/6.5.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Κωδικός 69, ΟΠΣ: 4276) με τίτλο «Βελτίωση της αστικής κινητικότητας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020».