Απόφαση 727 (55ης Συν. Ο.Ε. 2017)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος, 2017 - 11:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
55η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
727η απόφαση
ΆΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7238/208742/6-12-2017(Α.Δ.Α.: 7ΑΒΑΟΡ10-1ΘΤ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Κ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ Α.Δ.Θ.Σ.Ε – ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ