Απόφαση 81 (7ης Συν. Ο.Ε. 2016)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 1 Μάρτιος, 2016 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
81η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ