Απόφαση 83 (7ης Συν. Δ.Σ. 2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 29 Απρίλιος, 2020 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
83η απόφαση
Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 1o τρίμηνο έτους 2020