Απόφαση 90 (7ης Συν. Δ.Σ. 2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 29 Απρίλιος, 2020 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
7η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
90η απόφαση
Αποδοχή ένταξης της πράξης « Κατασκευή οδών (περιοχής πράξης εφαρμογής) στην ΤΚ Λουτρών Υπάτης» στο Μέτρο 19 (CLLD/LEADER) του Προγράμματος ΠΑΑ 2014-2020