Πρόσκληση 10ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2012

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 21 Ιούνιος, 2012 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
10η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.22057/9-6-2005 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤOΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»,

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.380/1-4-1998 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»

Θέμα: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ¨ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΓΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜ.-Μ. Ε.Π.Ε.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΑΚΟΥ