Πρόσκληση 26ης Συν. Ο.Ε. 2016

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 12 Ιούλιος, 2016 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
26η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ-ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 73.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 28-06-2016 ΕΝΣΤΑΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 34799/28-06-2016) ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 24-06-2016 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Δ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ»

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θέμα: AΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PLAS- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ REDECON A.E.

Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Σ.Α.Τ.Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΟ ΑΓΟΝΩΝ ΦΑΝΕΡΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 55,74 ΣΤΡ. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ» ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :« ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 63.000,00 EURO ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.