Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Λίστα αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης έτους 2014

Προβολή 1 - 7 από 7
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
10 56 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΒΑΡ.) Δευ, 22/12/2014 περισσότερα
10 51 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δευ, 22/12/2014 περισσότερα
10 57 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΣΟΥΜΑΣ Π.) Δευ, 22/12/2014 περισσότερα
10 52 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 12/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΄ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ... Δευ, 22/12/2014 περισσότερα
10 53 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Δευ, 22/12/2014 περισσότερα
10 54 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Δευ, 22/12/2014 περισσότερα
10 55 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ κ. ΚΑΛΙΟΠΗ ΠΑΠΟΥΤΣΑ-ΠΟΛΙΤΗ Δευ, 22/12/2014 περισσότερα