Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Λίστα αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης έτους 2015

Προβολή 1 - 4 από 4
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
5 27 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΜΑΥΡΙΚΑ) Δευ, 18/05/2015 περισσότερα
5 28 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ) Δευ, 18/05/2015 περισσότερα
5 29 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ) Δευ, 18/05/2015 περισσότερα
5 30 ΠΕΡΙ ΨΗΦΙΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ Δευ, 18/05/2015 περισσότερα