Διατύπωση γνώμης επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λαμιεών, Έτους 2021

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Παρ, 06/11/2020 - 10:30

Θέτουμε σε διαβούλευση το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Λαμιέων και καλούμε τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς-πολίτες ,να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις απόψεις και προτάσεις τους αποκλειστικά στο μηχανισμό διαβούλευσης εντός της ταχθείσης ημερομηνίας. Η ευρύτατη συμμετοχή όλων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου ο Δήμος Λαμιέων να εξετάσει τις προτάσεις και, όπου κριθεί αναγκαίο, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 09/11/2020 και ώρα 12:00.

Τις απόψεις και προτάσεις σας μπορείτε να μας τις αποστείλετε στο diavouleusi@lamia-city.gr