Δημόσια διαβούλευση για την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Λαμιέων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Τρί, 06/10/2015 - 00:00 έως Τετ, 21/10/2015 - 23:45

Θέτουμε σε διαβούλευση το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος  2014-2019 του Δήμου Λαμιέων και καλούμε τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς-πολίτες, να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις απόψεις και προτάσεις τους αποκλειστικά στο μηχανισμό διαβούλευσης εντός της ταχθείσης ημερομηνίας.

Η ευρύτατη συμμετοχή όλων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου ο Δήμος Λαμιέων να εξετάσει τις προτάσεις και, όπου κριθεί αναγκαίο, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου.