ο Δήμαρχος στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε. την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Τετ, 15/01/2014 - 12:00 έως Πέμ, 16/01/2014 - 11:55
Στην Αθήνα θα βρίσκεται την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 ο Δήμαρχος Λαμιέων Γιώργος Κοτρωνιάς, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) στα γραφεία της Ένωσης (Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65) όπου μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Ενημέρωση Προέδρου
Θέματα Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.:
α) ΚΥΑ κατανομής των ΚΑΠ έτους 2013 - απολογισμός αποδόσεων,
β) Κατανομή πιστώσεων Πολιτικής Προστασίας έτους 2014.
γ) Κατανομή πιστώσεων για τις αφαλατώσεις έτους 2014.
δ) Τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τη μη καταβολή δημοτικών τελών στις Συμβάσεις Παραχώρησης.
Εισηγητές: κ, Δ. Τσιαντής, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.
                  κ, Γ. Μουράτογλου, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.
Θέματα Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:
α) Ειδικό τέλος ταφής απορριμμάτων (Ν. 4042/2012).
β) Παράταση εφαρμογής της συγχώνευσης των Φο.Δ.Σ.Α. (Ν. 4071/2012).
Εισηγητές: κ.  Γ. Κοτρωνιάς, Πρόεδρος Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
                     κ. Λ. Μαλούτας, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Θέματα Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού:
α) Πρόταση για τη διοργάνωση ημερίδας στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Διατροφή και Ιαματικός Τουρισμός».
β) Χρηματοδότηση έργων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Εισηγητές: κ.Φ.Προβατάς, Πρόεδρος Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων &Τουρισμού
                   κ.Π.Μαΐστρος, Σύμβουλος Κ.Ε.Δ.Ε.
Συμμετοχή της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ ΥΠ.ΕΣ. και ΚτΠ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο».
Εισηγητές:κ. Δ, Καφαντάρης, Πρόεδρος Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Εξυπηρέτησης του πολίτη και Διαφάνειας
κ. Δ Καλογερόπουλος, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Εξυπηρέτησης του πολίτη και Διαφάνειας
Δημιουργία Υπηρεσίας Δόμησης στους Δήμους Παύλου Μελά Ν. Θεσσαλονίκης και Σκύδρας Ν. Πέλλας.
Εισηγητής: κ, Π. Βασιλείου, Γενικός Διευθυντής Κ.Ε.Δ.Ε.
Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
Ορισμός εκπροσώπων.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.