Συνέντευξη Δημάρχου Λαμιέων Ν. Σταυρογιάννη στο ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας