Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Καραΐσκος
Όνομα: 
Ευθύμιος
Όνομα Πατρός: 
Κωνσταντίνου
Τηλέφωνο: 
22310-22214
22310-22314
Φαξ: 
22310-50610