Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Κυρίτσης
Όνομα: 
Δημήτριος
Όνομα Πατρός: 
Ηλία
Τηλέφωνο: 
2231351002