Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Κυριακάκης
Όνομα: 
Βασίλειος
Όνομα Πατρός: 
Κωνσταντίνου