Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Δελιχάς
Όνομα: 
Γεώργιος
Όνομα Πατρός: 
Κωνσταντίνου