Απόφαση 108 (8ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 25 Φεβρουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
108η απόφαση
‘Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή – Διαμόρφωση χώρων Δημαρχείου