Απόφαση 115 (9ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 3 Μάρτιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
9η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
115η απόφαση
Eξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «10ο SUPER CUP ΥΠΕΡΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»